Rosy BASE 531

RoSy RAMS

Rosybase RAMS

RoSy RAMS er et system til optimal vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fortove og tilhørende elementer (assets). RoSy indeholder flere funktioner og muliggør også planlægning af aktiviteter og sammensætning af driftsruter.

Konceptet hjælper brugeren hele vejen rundt på det praktiske, taktiske og strategisk/politiske plan. Handlingsplaner for økonomisk optimal vedligeholdelse af belægninger og assets kan laves i god tid, ligesom udviklingen i eksempelvis vejkapitalen, efterslæbet og antallet af kilometer lavstandardveje kan dokumenteres.

Systemet dokumenterer konsekvenserne af forskellige budgetscenarier, og det betyder at brugeren vil kende konsekvensen af et givet serviceniveau, og hvad det vil koste. Oplysningerne understøtter det strategiske valg af asfaltaftale, eksempelvis funktionsudbud, partnering, fagudbud eller rammeudbud.

Få også registreret assets og få beregnet kapitalværdi og afskrivningsværdi (eksempelvis skilte, brønde, kantsten, rabatter, grøfter, mv.).

RoSy arbejder sammen med andre Sweco-moduler og databasen kan tilgås af flere afdelinger i kommunens organisation, og data kan udveksles med kommunens GIS-løsninger.

Sweco kan hjælpe med:

  • På det praktiske plan: Dataindsamling og validering af eksisterende data
  • På det taktiske plan: RoSy RAMS sørger for at de midler, der er til rådighed, bruges optimalt
  • På det strategiske plan: Optimalt udgangspunkt for investeringer og beslutninger som sikrer den mest økonomiske og bedste vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bookmark and Share
Rosy BASE 226

KONTAKT

Lars Østerbye
Lars Østerbye
Afdelingsdirektør
+45 8228 1484
lars.osterbye@sweco.dk
 

KONTAKT

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk
 

BROCHURE

RoSy Software

SE OGSÅ

Asset Management

Artikler