Cbkort Produkter1 531X150

Erfa-grupper

Erfa-grupper

Vi har gennem flere år tilbudt vores kunder at være med i Erfa-grupper, da det giver en fin erfaringsudveksling for alle parter, og der skabes gode ideer i grupperne.

Et eksempel er processen omkring RoSy DIG, og i den forbindelse blev der etableret en Erfa-gruppe, som arbejdede med systemet. Formålet var at få skabt et system, som kunne håndtere de ting, som vores brugere efterspørger.

Der har tidligere været Erfa-grupper og den seneste, som var om driftsopgaver, var Ulrike Klasterer katalysator for. Hvis du vil vide mere om den Erfa-gruppe, eller du har lyst at være med, er du velkommen til at kontakte Bjarne Bylov Jensen, som er vores tovholder på Erfa-grupperne, hvis du har lyst at være med i en Erfa-gruppe, har input eller bare gerne vil høre om, hvad det går ud på.

Startmøderne for ERFA-grupper vil blive holdt hos Sweco i Kolding, og dagsordnen for første møde vil primært være at udarbejde metode og plan for arbejdet i grupperne.

Samtidig skal der tages stilling til, om der er behov for at opdele fremtidige møder geografisk.

Eksempler på tidligere Erfa-grupper:

Myndighedsopgaver og vejadministration

1. Myndighedsopgaver og administration

 • Gravetilladelser 
 • Rådighed over vejareal 
 • CVF (FOT) 
 • Vejfortegnelse 
 • Naboretslige forhold

Driftsopgaver

2. Driftsopgaver

 • Elektronisk håndtering
 • Etablering af driftsruter 
 • Vintertjeneste 
 • Renholdelse 
 • Grønne områder 


Opgaver omkring vedligeholdelse af vejnettet

3. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner

 • Veje 
 • Stier 
 • Sideanlæg 
 • Øvrigt vejudstyr 
 • Miljørelationer


Trafiksikkerheds- og trafikplanlægningsopgaver

4. Trafiksikkerhed og trafikplanlægning

 • Nye værktøjer til kommuneveje 
 • Udnyttelse af alle relevante data i RoSy 
 • Registrering af uheld og steder, som skaber utryghed 
 • Skilteplaner 
 • Skolevejsanalyser 


Den overordnede planlægning samt oplæg til den politiske behandling

5. Overordnet administration og politik

 • Vejkapital og OBR (omkostningsbaseret regnskab) 
 • Asset Management 
 • Målsætning og strategi 
 • Alternative udbudsformer 
 • Overordnet hensyn til miljøet 

Udbudsopgaver og intern kontraktstyring

6. Intern Kontraktstyring. Blandt emnerne er:

 • Kommunestatus og indlæg om Københavns Kommune 
 • Hvilke opgaver udliciteres/tilbagetages? 
 • IT i driften 
 • Muligt emne: Vejkapital 
 • Muligt emne: Specifikation af produkter ved udbud 

Udbudsopgaver og intern kontraktstyring

7. Intern Kontraktstyring. Blandt emnerne er:

 • Status på kommunale erfaringer og forventet kommuneindlæg 
 • Håndtering af jord
 • Arbejdsmiljø

 

Bookmark and Share
Cbkort Produkter1 226X180

KONTAKT

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk