Accients Road 531X150

RoSy ACCIDENT

RoSy ACCIDENT

Uheld er en del af trafikbilledet i Danmark og i andre lande. RoSy ACCIDENT registrerer uheld, og hvor de sker. Data kan anvendes til at gøre vejnettet mere sikkert, eksempelvis ændre et farligt kryds eller sørge for, at de veje, hvor børn færdes. sikres bedre.

Hvad er RoSy ACCIDENT:
RoSy ACCIDENT– eller uheldsmodulet – er det værktøj, som anvendes til analyse af uheld og planlægning af sikkerhedsforanstaltninger. RoSy ACCIDENT består af et antal felter, hvor man kan registrere detaljer om uheld. Felterne kan bruges, som man ønsker.

Hvordan bruges RoSy ACCIDENT:
Modulet anvendes til at analysere uheld og iværksætte sikkerhedstiltag. De vigtigste registreringer overføres fra forskellige formater eksempelvis fra Danmarks statistik eller Vejdirektoratets VIS til RoSy BASE, hvor data behandles og vises i kort. Modulet kan generere fire rapporter om, hvor på vejnettet uheldene er sket, hvilke skader, vejrforhold eller hastighed.

Hvad er fordelene:
Data fra RoSy ACCIDENT kan visualiseres i RoSy MAP. Dette giver en enestående mulighed for at se, hvor uheldene typisk sker, og hvor alvorlige de er – de såkaldte sorte pletter.

Bookmark and Share
Accients Road 226X180

KONTAKT

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk