Rosy DIG 531X150

RoSy DIG

RoSy DIG

Rosydigweb Ipad TopRoSy DIGWeb sikrer dig en effektiv og enkel arbejdsproces i forbindelse med ansøgning og tildeling af gravetilladelser. Både graveaktør og sagsbehandler får overblik over, hvad der skal gøres i de enkelte sager og hvornår. Sagsbehandlingen lettes ved, at graveaktøren selvstændigt og på en enkel måde kan indsende en ansøgning, der indeholder alle de nødvendige oplysninger.

Få det hele med første gang RoSy DIGWeb guider dine graveaktører gennem ansøgningsprocessen, så du får alle de oplysninger, du har brug for, når ansøgningen skal behandles. Ansøgningen kan ganske enkelt ikke sendes, før alle vigtige oplysninger er tastet ind. Det er en fordel for både dig og graveaktøren, da man undgår at spilde tid på at søge igen på grund af manglende oplysninger. Ansøgningsguiden giver graveaktøren mulighed for at vedhæfte relevante dokumenter til ansøgningen – eksempelvis skilteplan.

RoSy DIGWeb giver dig overblik på kort Når du får ansøgningen, får du samtidig et hurtigt overblik over, hvor der ansøges. Der følger et kort med ansøgningen, hvor ansøgeren har tegnet graveområdet ind. Indtegning af graveområde på kort er en integreret del af graveansøgningsguiden.

RoSy DIGWeb giver dig også:

  • En oversigt over alle indtegnede graveområder, som kan indlæses i en række GIS-programmer.
  • Mulighed for at dele data fra RoSy DIGWeb med dine kolleger.
  • Overblik over, hvor der er igangværende gravearbejde, hvem graveaktøren er, eller hvor der har været gravearbejde i gang inden for en bestemt tidsperiode.

Enkel og effektiv sagsbehandling RoSy DIGWeb’s enkle design giver dig overblik over alle relevante oplysninger, når du skal sagsbehandle graveansøgningen:

  • Hvem ansøger?
  • Hvor skal der graves?
  • Ansøges der på kommunal vej?
  • Hvornår skal arbejdet udføres?
  • Er der specielle bemærkninger eller vedhæftede dokumenter med ansøgningen, etc.

Preview-funktion Du har mulighed for at få forhåndsvist gravetilladelsen, inden den automatisk sendes af sted pr. mail til ansøger.

I tilfælde af, at ansøgningen skal afvises, har du mulighed for at skrive begrundelse for afvisningen, der ligeledes sendes automatisk pr. mail til ansøger.

Opfølgning på gravetilladelser på stedet I sagsbehandlerdelen til RoSy DIGWeb er der en række værktøjer, der er designet til at understøtte arbejdet med opfølgning på reetablering. Du får en oversigt over hvilke tilladelser, der skal følges op på, samt hvornår der skal følges op. Al kommunikation med graveaktøren omkring reetablering foregår via RoSy DIGWeb og gemmes her, så du altid har det lige ved hånden, ligegyldigt hvor du er. Brug eksempelvis din tablet eller iPad til at foretage opfølgningen direkte på gravestedet.

Bookmark and Share
Rosy DIG 226X180

KONTAKT

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk
 

SE OGSÅ

RoSy DIG er Bølge 3-godkendt

PRODUKTARK

RoSy DIG