Trafficmotorway 531X150

RoSy PLAN

RoSy PLAN

RoSy PLAN er optimeringsværktøjet og motoren i RoSy RAMS. På grundlag af data fra RoSy BASE eller en anden relevant database og de unikke dynamiske nedbrydningsmodeller i RoSy PLAN, kan modulet beregne det optimale og nødvendige vedligeholdelsesbehov for et helt vejnet eller for en enkelt vejstrækning. Derudover kan RoSy PLAN beregne og dokumentere konsekvenserne af utilstrækkelig vedligeholdelse, som kan skyldes et for lavt budget.

Mulighederne for valg af detaljeringsgrad og former for præsentationer er mange og kan vælges af brugeren selv.

Det er også muligt for brugeren at vælge mellem forskellige typer optimeringsmodeller, alt afhængig af hvilken type vejnet eller vedligeholdelsesfinansiering, systemet skal bruges til. I beregningerne præsenterer programmet nyttige faktorer som eksempelvis IRR (Internal Rate of Return), NPV (Net Present Value), B/C (Benefit/Cost).

  • RoSy PLAN understøtter beslutningsprocessen ved prioritering af tiltag på et vejnet.
  • RoSy PLAN er det værktøj som anvendes til detaljeret planlægning af eksempelvis årlige asfaltarbejder.
  • RoSy PLAN genererer rapporter som understøtter kommunikationen med beslutningstagere i forbindelse med vedligeholdelsesbudgetter og strategisk vedligeholdelse.
Bookmark and Share
Trafficmotorway 226X180

KONTAKT

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk
 

PRODUKTARK

RoSy PLAN